‘Leuke Strijkhoezen’ is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden, ontbrekende informatie en mogelijke directe of indirecte schade die daaruit voortvloeit. ‘Leuke Strijkhoezen’ kan daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.